Zapraszamy na dzień otwarty w CLXIV Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego! Informacja ze strony szkoły:

 

• Nasza Szkoła jest miejscem, gdzie z powodzeniem łączymy proces edukacyjny z realizacją sportowych ambicji uczniów.

• Sport funkcjonuje jako zasadnicza część programu nauczania,

co sprzyja rozwijaniu talentów i pasji oraz dążeniu do mistrzostwa.

• Doceniamy wartość współzawodnictwa i tworzymy warunki

do realizacji osobistych celów naszych uczniów.

• Jesteśmy otwarci na nowe inicjatywy, uczestniczymy w ciekawych projektach edukacyjnych i sportowych, a we współpracy

z wiodącymi partnerami inicjujemy własne działania.

• Mamy ambicje i możliwości, aby zapewnić naszym uczniom warunki do osiągania sportowych sukcesów i dobrych wyników w nauce.

• W naszej Szkole cenimy atmosferę koleżeństwa i współpracy.

Jeżeli chcesz dołączyć do naszej społeczności:

www.lo-164.edupage.org → zakładka Kandydaci → Rekrutacja 2022/2023

Zapraszamy do kontaktu!