Kategorie

Wiek

Roczniki w roku 2020

dziecko

0–12

2008 i młodsi

młodzik

13–14

2006, 2007

junior młodszy (kadet)

15–17

2003, 2004, 2005

junior

18–20

2000, 2001, 2002

młodzieżowiec

21–23

1997, 1998, 1999

senior

21–∞

1999 i starsi

master

301–∞

502–∞

19901 i starsi

19702 i starsi

1 w Polsce oraz na World Masters Games i European Masters Games

2 wg regulaminu WA